در دانشگاه کالیفرنیا، جُرج دنتزیگ در کلاس درس ریاضی‌‌دان و متخصص آمارِ معروف جِرزی نِیمَن شرکت می‌کرد. در سال 1939، یک‌روز هنگامی‌که دنتزیگ برای رسیدن به کلاس تأخیر کرده بود، نیمن درس خود را با نوشتن دو مثال از «مسائلِ حل‌نشدنی» روی تابلوی کلاس شروع کرد.