کرِیتر لِیک در پارک ملیِ اورِگِن عمیق‌ترین دریاچۀ ایالات متحده است. این دریاچه به هیچ رودی متصل نیست و تمام آب آن حاصلِ بارندگی‌ست، و علت سایۀ آبی‌‌رنگ آن نیز همین است.