فیزیک‌دان‌ها برای سفر در زمان، به ماشینِ زمانِ «تاردیس» در سریالِ علمی‌تخیلیِ دکتر هو علاقه‌مندند. اخیراً دو پژوهشگر به نام‌های بِن تیپِت و دیوید تْسَنگ توانسته‌اند ریاضیاتِ سفر در زمان را توضیح دهند و مقاله‌شان را در نشریۀ گرانش کلاسیک و کوانتمی به چاپ برسانند.