دانشمندان برای درمانِ بیماری‌هایی نظیر سرطان مغز تا دیابت، همواره از موش‌ها برای درکِ بهترِ دانشِ پایۀ لازم در پیش‎بُردِ بسیاری از شرایط خطیرِ درمانی بهره گرفته‌اند. اما، حالا گروهی از پژوهش‌گران در دانشگاه اورِگِن بر این باورند که موش‌ها حتی می‌توانند به درک ما از سلامت و تندرستی نیز کمک کنند.