اگر تا به حال در پینترست یا اینستاگرام جست‌و‌جویی کرده باشید، احتمالاً چشم‌تان به آن‌ها افتاده: گیاهانی کوچک و سبزرنگ که گویی درست از درون کاتالوگ‌های طراحی می‌آیند و یادآور مدرنیسمِ شهریِ قرن بیستم‌اند. منظور ما گیاهانِ هوایی است!