پزشکان برای بررسی استخوان‌های آسیب‌دیده ابتدا از پرتو X برای تولید یک تصویر مشخص و قابل ارزیابی استفاده می‌کنند. چنین ابزاری برای باستان‌شناسان هم راه‌گشا است.