درست مثل ما انسان‌ها، گونه‌های مشخصی از حیوانات به طرق مختلف، لهجۀ خطه‌ای را دارند که در آن رشد و نمو می‌کنند. مثلاً نهنگ‌ها الگویِ بخصوصِ  تق‌تقی در صدای‌شان وجود دارد که موسوم به «کودا» است و آن‌ها از این طریق با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند.