در فهرستِ عجیب‌ترین اجرام کیهانی، کِلت-9بی KELT-9b یک مدعی‌ست! با ابعادی در حدود سه برابر مشتری (که بزرگ‌ترین سیارۀ منظومۀ ما است) و البته چگالی معادل نصف آن، این سیاره از عجیب‌ترین اجرام سماوی است. مدار آن چندان به خورشیدش نزدیک است که به لحاظ گرانشی به آن قفل و همواره یک وجه‌ش رو به آن است. دمای طرفِ رو به خورشیدِ این غول گازی، بالغ بر 4300 درجۀ سلسیوس است و از این‌رو داغ‌ترین سیارۀ شناخته شده تاکنون است. این دما با دمای خورشیدِ ما که در حدود 5500 درجۀ سلسیوس است، تا حدودی رقابت می‌کند! بعلاوه، می‌توان گفت که این سیاره از برخی کوتوله‌های سرخ که دمایی در حدود 2300 درجۀ سلسیوس دارند، داغ‌تر است. چنین گرمای سوزانی به این معناست که جوّ این سیاره کاملاً عاری از هرگونه مولکولِ حیات‌بخشی نظیر آب و کربن دی‌اکسید است. و در عوض، اتم‌‌ فلزات در جوّ این سیاره به صورت غوطه‌ور با مقادیر فراوانی وجود دارد و به باور برخی ستاره‌شناسان حتی به صورت بخار به فضا متصاعد می‌شود.