همۀ ما تصویری سنتی از شرایط زایمان مادران در ذهن‌مان داریم: ماماها و پرستارانی با روپوش سفید که در اطراف بیمار با شمردن از یک تا ده، از وی می‌خواهند که با فشار به روندِ وضع حمل کمک کند! چنین تصویری چندان همه‌گیر است که نمی‌توان تولد هیچ نوزادی را بدون آن تصور کرد. اما بگذارید نتیجۀ پژوهشی جدید را برای‌تان بازگو کنیم. کارمندان بیمارستانِ خصوصیِ مِدوِی واقع در کنتِ انگلستان در بین سال‌های 2013 تا 2014 متوجه رشد قابل توجهِ پارگی ناحیۀ پرینۀ (بین واژن و مقعد) بیماران در حین زایمان شدند. از این‌رو، با اتخاذِ رویکردی جدید طی برنامه‌ای 12 ماهه بر خلاف گذشته که از بیماران خواسته می‌شد همراه با شمردنِ پرستار، به صورت منفعل با فشار وضع حمل کنند، (صرف‌نظر از مواردِ با بی‌حسی اپیدورال) به خودِ آن‌ها این اجازه داده شد تا به صورت غریزی، به نحوی فعال و در وقت مناسب این کار را انجام دهند. در نتیجه این روشِ فشار غیرمستقیم و خودبه‌خودی از طرف بیمار به طرز مؤثری نتیجه‌بخش بود و از مواردِ پارگی ناحیۀ پرینۀ بیماران به میزان زیادی کاسته شد. نتیجۀ این پژوهش که در مجلۀ زنان و زایمان و زیست‌شناسیِ تولید مثل به چاپ رسیده است، حاکی از لزوم تغییر نگرش در روند سنتیِ زایمان بیماران است.