کرِیتر لِیک در پارک ملیِ اورِگِن عمیق‌ترین دریاچۀ ایالات متحده است. این دریاچه به هیچ رودی متصل نیست و تمام آب آن حاصلِ بارندگی‌ست، و علت سایۀ آبی‌‌رنگ آن نیز همین است. از ویژگی‌های جالب این دریاچه، یکی آن است که با وجود حجم متفاوتِ بارش و تبخیر در فصول مختلفِ سال، همواره عمق آن یک‌سان می‌مانَد. گودال کرِیتر لِیک یکی از دیدنی‌ترین اعضای گروهِ موسوم به «حلقۀ آتش» است؛ حلقه‌ای در حوضۀ اقیانوس آرام که 75 درصد آتش‌فشان‌های فعال جهان را در خود جای داده است. پیش از شکل‌گیری این دریاچه، کوه آتش‌فشانیِ «مازاما» در حدود پانصد هزار سال پیش در پیِ حرکت صفحات تکتونیک زمین در این ناحیه به وجود آمد. با گذشتِ زمان و وقوع چند فوران، دهانۀ این کوه اکنون بسترِ دریاچۀ کوهِ آتش‌فشان (کرِیتر لِیک) با عمق حداکثر 592 متر در ژرف‌ترین بخش آن است.