درست مثل ما انسان‌ها، گونه‌های مشخصی از حیوانات به طرق مختلف، لهجۀ خطه‌ای را دارند که در آن رشد و نمو می‌کنند. مثلاً نهنگ‌ها الگویِ بخصوصِ  تق‌تقی در صدای‌شان وجود دارد که موسوم به «کودا» است و آن‌ها از این طریق با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. پژوهشگری به اسمِ شِین گِرو در دانشگاه آرهوسِ دانمارک که خودْ بنیان‌گزار پروژۀ نهنگِ عنبر در جزیرۀ دومینیکا است، برای شش سال بر روی نحوۀ ارتباط نهنگ‌های عنبر در دریای کارائیب مطالعه کرده و دریافته که اغلبِ کوداهای مورد استفادۀ این جانوران به خطّه و بومی که در آن به صورت گروهی زیست می‌کنند، منحصر است. نهنگ‌های یک منطقه، فقط از روی صدای تق‌تق‌شان به ما می‌گویند که کدام نهنگ‌ها در میان آن‌ها غربیه‌اند. در مطالعۀ دیگری، محققان از الگوریتم‌های کامپیوتری برای تجزیه و تحلیل 2000 نوع زوزۀ مختلفِ سگ‌، کایوت ‌و گونه‌های متنوعی از گرگ‌ها استفاده کرده‌اند. آن‌ها توانسته‌اند تمامیِ انواع زوزۀ این حیوانات را به 21 دسته تقسیم کنند. این تقسیم‌بندی بر اساس لحنِ ثابت و افت و خیز زوزۀ این حیوانات انجام شده. دست آخر، این پژوهشگران نیز دریافتند که هر گونۀ این جانوران، زوزۀ منحصر به خود را دارند.